Schanskorven

Decoratief (podium)

Bekijk

Schanskorven

Geluidsscherm

Bekijk

Schanskorven

Geweven

Bekijk

Bruggen

Bekijk

TOP's

Toeristische Overstap Punten

Bekijk

TOP's

Toeristische Overstap Punten (TOP)

TOP's zijn schanskorven met een recreatieve functie. Ze fungeren als wegwijzer voor de recreant
om vanaf een parkeerplaats een wandel-, fiets-, ruiter-, mountainbike-, kano- of skeelerroute te kiezen.
De overstappunten staan vaak in de nabijheid van een parkeerplaats en een horecagelegenheid.
Immers voor de horecaondernemers is een goed functionerende toeristische infrastructuur voorwaarde
voor een succesvolle en gezonde bedrijfsvoering. 

Bekijk hier onze TOP folder.

schanskroven top's     

Interesse, vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op.